Vzdělávání osob nad 50let ohrožených nebo postižených nezaměstnaností

Tento projekt, financovaný z Phare 2003 RLZ, byl realizován v období červen 2005 – červenec 2006.

Umístění: Skvrňanská 12, Plzeň + CEPAC Olomouc

Rozpočet projektu: 111.635,76 € (3.125.801,– Kč) 

 

Předmět a umístění projektu

Vytvoření a realizace vzdělávacích programů pro osoby nad 50 let postižené nebo ohrožené nezaměstnaností. Součástí realizace byly přidružené služby jako poradenství z oblasti zaměstnanosti, asistence při studiu, knihovna, studovna. Vzdělávací programy vznikly v návaznosti na potřeby regionálního trhu práce. Vzdělávání probíhalo prezenční či kombinovanou formou s využitím e-learningu. V současné době projekt probíhá v omezeném rozsahu (možnost studia prostřednictvím internetu)