Studnice vědomostí - zdroj poznání a moudrosti

Studnice z. s.

Spolek STUDNICE byl založen v roce 2000 zástupci plzeňské akademické obce a podnikatelské sféry. Dlouhodobým posláním STUDNICE je podpora rozvoje občanů v oblasti kultury, vzdělávání a moderních technologií. 

Naše vize

Realizujeme vzdělávání dospělých pro široké spektrum cílových skupin –  osoby ohrožené na trhu práce, nezaměstnané, absolventy, handicapované, matky na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče s dětmi aj.

Zaměřujeme se na další osvětové a podpůrné aktivity vedoucí ke zvýšení kvalifikace, flexibility a usnadnění vstupu na trh práce.

Podporujeme šíření e-learningu a moderních forem vzdělávání.

STUDNICE dlouhodobě provozovala Kulturní kavárnu Jabloňa realizovala zde řadu kulturních akcí a festivalů (Na prknech Jabloně, Jednou nohou nejen v poezii, Cizí město, Svobodných 24)

STUDNICE poskytovala zázemí mladým umělcům pro tvorbu a prezentaci jejich děl  (hudba, divadlo, literatura, výtvarné umění)

Edukujeme v oblasti zdravého životního stylu a odpovědnosti občanů za své zdraví.

Podporujeme slaďování pracovního a rodinného života.

Organizujeme družiny, kluby, výlety, příměstské tábory apod.