Kam po škole

Projekt „Kam po škole“ byl financovaný z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů, opatření 1.1. Tento projekt byl zahájen v květnu 2006 a ukončen v srpnu 2008.

Rozpočet projektu: 5.522.229,– Kč

 

Předmět a umístění projektu

Projekt „Kam po škole“ byl určen nezaměstnaným absolventům základních, středních a vysokých škol, kteří nemají více jak 3 roky odborné praxe. Projekt byl zaměřen na zvýšení kvalifikace zástupců cílové skupiny, a to především  v souladu s aktuální poptávkou trhu práce. Cílem projektu bylo zároveň zlepšit orientaci nezaměstnaných absolventů na trhu práce a zvýšit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. Vzdělávací centrum OS STUDNICE poskytlo studentům následující služby: 

  • vzdělávání v oblasti počítačových dovedností, ekonomie a managementu, psychologie a komunikace
  • poradenství v oblasti orientace na trhu práce v Plzeňském kraji
  • přidružené služby (knihovna, přístup k  internetu, základní psychologické poradenství)

Vzdělávání v rámci realizace projektů Studnice je realizováno  s využitím e-learningu. Teoretickou část kurzu účastníci nastudují individuálně v době, která jim nejvíce vyhovuje prostřednictvím PC s připojením k síti internet. Následuje lektorovaná část výuky. S výběrem kurzu napomáhá studentům jejich osobní patron. Každý student si tak může sestavit svůj vlastní vzdělávací program. Patron současně poskytuje studentovi informace o aktuální poptávce na trhu práce a požadavcích na dovednosti absolventů.

V rámci projektu vystupuje Západočeská univerzita v Plzni jako spolupracující instituce, která provádí dohled nad obsahem vzdělávání, poskytuje konzultace tvůrcům obsahu nových kurzů a podílí se na vytváření obecné metodiky vzdělávání.

Umístění: Skvrňanská 12, Plzeň

Výsledky projektu

K 30.6.2008 do projektu vstoupilo 139 klientů, kteří si zapsali celkem 424 vzdělávacích kurzů. Bylo provedeno celkem 501 intervencí (vzdělávání, poradenství, knihovna, psychologická pomoc). Klienti projektu úspěšně dokončili celkem 272 vzdělávacích kurzů.