Dětský klub STUDNICE IIlogo

Projekt je realizován v období 01. 02. 2021 – 31. 12. 2022 a financován je z Evropského sociálního fondu, programu Zaměstnanost. 

Rozpočet projektu: 4.294.220,– Kč. 

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016321

Místa realizace: 

Budova SVČ Radovánek na adrese Komenského 42, Plzeň.

Budova Školy Jasmína na adrese Pálenická 4, Plzeň

Cílem projektu je provoz Dětských klubů STUDNICE na dvou lokalitách – Komenského 42 a Pálenická 4 v Plzni. Klub v Komenského ulici je provozován již od roku 2016, klub v Pálenické ulici byl nově vytvořen v prvním čtvrtletí roku 2021.

Kluby jsou určené dětem 1. stupně ZŠ a mají kapacitu 40 osob. Cílem projektu je umožnit rodičům malých dětí realizovat jejich pracovní kariéru, či se na ni připravovat (studium, rekvalifikace) a to tím, že poskytnou kvalitní a bezpečný prostor pro zábavné trávení volného času jejich dětí. Projekt reaguje na zvýšenou poptávku po školních družinách a dětských klubech, kterých se v plzeňském regionu nedostává. 

Kluby jsou provozovány v pracovních dnech s výjimkou školních prázdnin a provoz zajišťuje péči o děti v časech od 7:00 do 9:00 a následně od 12:00 do 17:30.

V klubu Komenského 42 mají děti  k dispozici tři třídy a herní prostor o celkové rozloze 164 m2. Využít mohou též vybavenou tělocvičnu (96 m2), vnitroblok (72 m2) a přilehlou zahradu. Prostory klubu byly plně vybaveny z předchozích projektu a to nábytkem, hudebními / výtvarnými potřebami, hrami, knihami / učebnicemi, výpočetní technikou atd.

V klubu Pálenická 4 mají děti k dispozici dvě třídy (2 x 25 m2) hernu (10 m2) a ateliér (35 m2). Absenci přilehlé zahrady vynahrazuje blízkost dvou veřejných parků. Rovněž tento klub je plně vybaven pro trávení volného času dětí (hračky, hudební a výtvarné potřeby)

O provoz klubů se stará vyškolený personál. V každém klubu jsou to 2 pečovatelky a 1-2 asistenti dle denního rozvrhu práce a počtu přihlášených dětí. 

Dosažené výsledky:

Kapacita klubu (40 dětí) byla od počátku realizace naplněna. Podpořeno bylo 39 rodičů a děti v zařízení strávily k 30.6.2022 více jak 27 800 hodin.