Znovu v práci

Projekt „Znovu v práci“ je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.4. Tento projekt byl zahájen v srpnu 2009 a ukončen bude v červenci 2011. 

Rozpočet projektu: 4.028.878,– Kč

 

Předmět projektu

Projekt je určen pro všechny rodiče na nebo po mateřské/rodičovské dovolené, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci před návratem do zaměstnání či mají zájem aktivně trávit svůj volný čas. Klientky se mohou vzdělávat v kurzech z oblasti počítačových dovedností, ekonomie, managementu, psychologie, komunikace a jazykové kurzy anglického a německého jazyka. Součástí vzdělávací nabídky je i akreditovaný rekvalifikační kurz „Základy obsluhy osobního počítače“ po jehož absolvování obdrží studentky osvědčení s celostátní platností.

Studium je kombinované s využitím moderních forem výuky, zejména e-learningu. Teoretickou část výuky si mohou klientky nastudovat samy ze speciálně vytvořených elektronických interaktivních učebnic. Studovat lze na jakémkoliv PC nebo přímo v učebně Domu vzdělání o.s. STUDNICE ve Skvrňanské 12 v Plzni, kde je k dispozici i vyškolená studijní asistentka. Teoretická výuka je pak doplněna o praktické lektorované hodiny pod vedením odborníků na danou oblast. Celé studium je zakončeno závěrečnými testy, po jejichž úspěšném složení je klientkám vystaven certifikát o absolvovaných kurzech.

Novinkou v nabídce služeb o.s. STUDNICE je možnost absolvovat krátkodobou pracovní stáž a vyzkoušet si tak fungování rodiny při zaměstnání obou rodičů. V rámci projektu byl rovněž vytvořen portál flexibilních pracovních příležitostí, kde mohou zájemkyně zadávat svůj pracovní inzerát či vyhledávat mezi nabídkou zkrácených pracovních úvazků.

Pro účastnice projektu nabízí STUDNICE možnost ponechat po dobu výuky své děti v nově zmodernizovaném dětském centru, které je součástí Domu vzdělání o.s. STUDNICE, kde se jim o potomky postará vyškolený personál. Samozřejmostí je možnost využít internet a knihovnu odborné literatury umístěnou rovněž v prostorách Domu vzdělání.

 

Výsledky projektu:

Do projektu dosud vstoupilo 297 klientů, které si zapsaly celkem 890 vzdělávacích kurzů. Projekt úspěšně ukončilo a certifikát o absolvování vzdělávacího programu získalo 571 (osoba/kurz).