Zavedení interaktivních metod výuky na ZŠ Skuhrov

Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské sdružení bylo partnerem projektu, žadatelem byla Základní škola Skuhrov. Projekt byl zahájen v srpnu 2009 a ukončen v červenci 2010. 

Rozpočet projektu: 996.718,60 Kč

 

Předmět projektu:

Projekt měl za cíl vytvořit kompletní program pro moderní výuku na ZŠ Skuhrov a kladl důraz především na zkvalitnění výuky a její atraktivitu pro efektivnější zapojení žáků do vzdělávacích procesů. V rámci projektu byla na škole modernizována ICT technika a vytvořeno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Tyto materiály byly ve větší míře vytvořeny samotnými pedagogy. Občanské sdružení STUDNICE v projektu zaštiťovalo didaktickou správnost vytvořených elektronických materiálů a napomáhalo s administrací celé akce financované ze strukturálních fondů EU.