Učíme správně technické obory

Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3. Občanské sdružení je partnerem projektu, žadatelem je Integrovaná střední škola Cheb.

Harmonogram projektu: 1/2010 – 6/2012

Rozpočet projektu: 2.782.348,– Kč.

 

Předmět projektu

Projekt měl za cíl zvýšit kvalifikaci pedagogů Integrované střední školy Cheb, zvýšit dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky jejich dalšího vzdělávání. Celý tento proces povede k profesnímu růstu pedagogů a ke zvýšení konkurenceschopnosti školy.

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé odborných i všeobecných předmětů, pro které bude uspořádána série kvalifikovaných školení. Současně vznikl vzdělávací portál – datový sklad elektronických vzdělávacích materiálů. Celkem se projektu zúčastnilo 38 pedagogů.

Výstupem projektu bude sada elektronických výukových materiálů (kurzy / testy) a portál pro řízené e-learningové vzdělávání, který bude současně sloužit i jako kontrolní nástroj pro řídící pracovníky školy nad vzděláváním jednotlivých pedagogů

Občanské sdružení STUDNICE v rámci projektu dohlíželo na tvorbu výukových materiálů a tvořit z materiálů dodaných pedagogy e-learningové kurzy.