Učíme se interaktivně

Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské sdružení je partnerem projektu, žadatelem je Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují. Harmonogram projektu: 11/2010 – 4/2012

Rozpočet projektu: 2 523 827,69 Kč

 

Cílem předloženého projektu je zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a komunikačních technologií pro žáky i učitele. Na škole došlo k zavedení jednotného e-learningového systému pro předměty: Anglický, Německý a Český jazyk, ICT, Hotelový provoz, Potraviny a výživa, Stolničení, Marketing a management, Ekonomika, Účetnictví, Matematika. Zkvalitnění i zatraktivnění výuky bylo dosaženo vyšším využíváním digitalizovaných studijních podkladů ve výuce. Občanské sdružení STUDNICE v projektu garantovalo správnost tvorby elektronických výukových materiálů a poskytovalo metodickou podporu pedagogům při jejich tvorbě.