Spring of Education for Women with Children –  Studnice vzdělání pro ženy s dětmi

Tento projekt, financovaný z Phare 2003 RLZ, byl realizován v obdobíčerven 2005 – červenec 2006.

Rozpočet projektu: 116.066,76 € (3.249.869,– Kč) 

 

Předmět a umístění projektu

Cílem projektu bylo vytvoření a realizace vzdělávacích programů pro matky na a po mateřské dovolené. Součástí realizace byly přidružené služby jako poradenství, hlídání dětí, asistence při studiu, knihovna, studovna. Vzdělávací programy vznikly v návaznosti na potřeby regionálního trhu práce. Vzdělávání bylo realizováno prezenční a kombinovanou formou s použitím e-learningových kurzů vytvořených v rámci projektu.

Umístění: Skvrňanská 12, Plzeň + CEPAC Olomouc 

 

Výsledky projektu

Za období od 23.1.2006 do 31.7.2006 vstoupilo do projektu SPRING v Plzni 104 matek. Úspěšně absolvovalo vzdělávací program (tzn. úspěšně složilo min. 4 kurzy) celkem 73 klientek. Zájem o vzdělávací program měl stoupající tendenci vzhledem k rozšíření povědomí o službě mezi cílovou skupinou. 

Z dotazníkového šetření realizovaného v závěru projektu vyplynulo, že 92 % klientek bylo spokojeno se zvolenou formou studia (e-learning) a 97% bez problému zvládlo práci s aplikací spouštějící e-kurzy a evidující studijní výsledky. Více jak ¾ klientek v závěrečném hodnocení uvedlo, že si díky účasti v projektu zlepšily svoji znalost práce na PC. Největší zájem byl o kurzy počítačové – MS Word, Excel, Outlook.