Snadný návrat

Tento projekt, který byl financovaný z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů, opatření 1.1, probíhal od ledna 2007 do června 2008.

Rozpočet projektu: 2.396.768,– Kč

 

Předmět a umístění projektu

Projekt byl určen ženám na/po rodičovské dovolené a jeho cílem bylo usnadnit jejich návrat na pracovní trh. Díky projektu mohly klientky získat specifické vzdělávání s využitím e-learningu v kurzech komunikačních a prezentačních dovedností, anglického jazyka. Klientkám byl dále nabízen rekvalifikační kurz práce na PC akreditovaný MŠMT. Součástí poskytovaných služeb bylo také poradenství z oblasti zaměstnanosti. Nespornou výhodou spolupráce OS STUDNICE s partnerem projektu Mateřským centrem Karlovy Vary byla možnost hlídání dětí během výuky v moderně vybavené herně. 

Umístění: Projekt byl realizován v prostorách Mateřského centra Karlovy Vary na adrese Východní 6, Karlovy Vary. 

 

Výsledky projektu

Do projektu vstoupilo celkem 129 klientek, které si zapsaly celkem 223 vzdělávacích kurzů. Projekt úspěšně ukončilo a certifikát o absolvování vzdělávacího programu získalo 118 klientek.