Projekt „S tebou NE“

Projekt byl financován z programu Dejme (že)nám šanci v rámci Norských fondů. Realizátorem byl spolek Rozkoš bez Rizika a Studnice vystupovala v projektu jako partner odpovědný za přípravu e-kurzů a mobilní aplikace. Projekt se uskutečnil od listopadu 2014 do ledna 2016.

Rozpočet projektu: 2.362.786,– Kč (STUDNICE 204.545,– Kč)

 

Předmět projektu
Cílem projektu bylo snížit výskyt násilí na ženách pracujících v sexbyznysu. Záměrem bylo analyzovat problém (výzkum), získat know-how od zahraničního partnera, vytvořit preventivní materiály a propagovat téma a způsob řešení problému vůči laické i odborné veřejnosti.

Úkolem STUDNICE byla tvorba dvou e-learningových preventivních programů. Jako podklad k tvorbě kurzů sloužily informace získané během stáže v organizaci Pro Sentret (Oslo, Norsko) a výstupy získané na základě výzkumu.

První e-kurz je zacílen na ženy, které se rozhodují, zda vstoupit do sexbyznysu či v něm již pracují. Obsahuje tipy a rady, jak minimalizovat násilí v SB (na privátě, klubech, ulici či parkovišti) a kde hledat pomoc. Doplněn je praktickými radami žen, které v SB pracují (zjištěno v rámci výzkumu).

Druhý kurz byl vytvořen pro zákazníky sexuálních služeb a zaměřuje se na propagaci pravidel Fair play, tedy jak se slušně chovat k ženám v sexbyznysu, kam se obrátit při podezření na nekalé praktiky v klubu (sexuální násilí – obchodování žen, nucení k rizikovým sexuálním praktikám).

STUDNICE se dále podílela na vytvoření smartphone aplikace – volně stažitelné aplikace do chytrých telefonů se základními pravidly prevence násilí na ženách (eliminace rizik, co dělat když, důležité kontakty, práva obětí trestných činů apod.). Tento osvětově/edukativní materiál mohou ženy nosit neustále při sobě (ve svém mobilním telefonu).


Výstupy projektu jsou zveřejněny zde:
http://rozkosbezrizika.cz/bez-nasili/pruvodce-pro-zeny
http://rozkosbezrizika.cz/bez-nasili/pruvodce-pro-zakazniky