Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využití jednotného ICT systému Škola Online

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Projekt byl zahájen v květnu 2010 a ukončen bude v červnu 2011. 

Rozpočet projektu: 999.790,– Kč.

 

Předmět projektu:

Projekt navazuje na proces postupné informatizace plzeňských základních škol a jeho cílem je vyškolit pedagogické pracovníky v obsluze jednotného školského informačního systému. V rámci projektu bylo připraveno a akreditováno 5 školení DVPP. K jednotlivým školením byly vytvořeny výukové materiály, navíc v rámci akce vnikne série videonápověd, e-kurzů a e-testů, které budou sloužit pro distanční výuku pedagogů.

Projekt vychází z potřeb cílové skupiny a je podporován zřizovatelem škol (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně) a implementátorem jednotného informačního prostředí plzeňských škol (Správa informačních technologií města Plzně).

Partnerem projektu je společnost Škola OnLine – tvůrce softwaru používaného školami.

V rámci projektu bylo dosud vyškoleno 596 pedagogů ze 27 škol.