Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách

Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské sdružení je partnerem projektu, realizátorem je společnost CCA Group a.s. Projekt byl zahájen v říjnu 2010 a ukončen v červenci 2013.

Rozpočet projektu: 11.192.386,96 Kč.

 

Předmět projektu

Předmětem projektu byla podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat na druhých stupních základních škol ve vybraných krajích. Průřezová témata jsou povinnou součástí rámcových vzdělávacích plánů škol, v praxi však školy nemají dostatečné podklady pro výuku a hodnocení žáků v těchto oblastech.

V rámci projektu byl vytvořen internetový portál, díky kterému mohou učitelé tvořit vlastní plány výuky průřezových témat, generovat testy pro své žáky a v neposlední řadě zde jsou uloženy elektronické obsahy k jednotlivým subkategoriím průřezových témat.

Úkolem o.s. STUDNICE bylo pomoci s implementací systému na základních školách a poskytnout pomoc při administrativním vedení projektu.

Za celé období realizace projektu bylo podpořeno 711 škol s celkem 22 885 žáky.

Zaškolení v práci s portálem PRUT