PODNIKEJ

Projekt „PODNIKEJ“ byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.4. Projekt PODNIKEJ probíhal v období leden 2011 až prosinec 2012. 

Rozpočet projektu: 3.429.013,– Kč.

 

Předmět projektu

Cílem projektu bylo poskytnout ženám s dětmi podporu při zahájení vlastního podnikání a tím zvýšit podíl žen v podnikatelském sektoru. Cílovou skupinou byly ženy s malými dětmi (mladší školní věk), které projeví zájem zahájit samostatnou podnikatelskou činnost.

Projekt sestával ze série odborných seminářů s podnikatelskou tématikou (podnikatelský záměr, marketing, finance, personalistika, management, právo atd.) podpořených elektronickými vzdělávacími materiály. Na tyto semináře navazovaly víkendové workshopy, které formou diskuze se zkušenými podnikateli byly završením celého procesu přípravy na zahájení podnikání. Klientky obhajovaly svůj podnikatelský plán před odbornou porotou složenou ze zkušených podnikatelů a také potenciálních investorů s dlouholetou praxí (podobně jako v pořadu Den D). Po dobu realizace projektu mohly klientky v našem vzdělávacím centru využít osobní konzultace a asistenci při definování podnikatelského záměru, business plánu, alokaci potřebných zdrojů a při úředních procesech spojených se zahájením podnikatelských aktivit. Pro tyto účely byla zřízena ve vzdělávacím centru STUDNICE tzv. “podnikatelská kancelář”. Samozřejmostí bylo zajištěné hlídání dětí během všech projektových aktivit v dětském centru, které je v bezprostřední blízkosti vzdělávacího centra STUDNICE a již neodmyslitelnou součástí aktivit většiny realizovaných projektů.

Od počátku projektu jsme zaznamenali velký zájem ze strany cílové skupiny o vstup do projektu. Odborné semináře s podnikatelskou tématikou se setkaly s velkým ohlasem. Jako největší přínos zhodnotily klientky účast na závěrečném víkendovém workshopu, na kterém dostaly příležitost prezentovat vlastní podnikatelský plán a ten pak zkonzultovat s odbornou porotou.

Během celé realizace projektu do projektu celkem vstoupilo 80 žen z cílové skupiny projektu. Z toho 68 jich úspěšně prošlo sérií seminářů, absolvovalo e-testy ke vzdělávacím kurzům a zúčastnilo se závěrečného víkendového workshopu.

Závěrečný workshop prosinec 2012