Podnikej 2

Projekt „PODNIKEJ 2“ navazuje na úspěšný projekt PODNIKEJ!!!, který byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.4. a probíhal v období leden 2011 až prosinec 2012.

Rozpočet projektu: 2 033 693,42 Kč

Projekt byl zahájen v listopadu 2012 a ukončen v září 2014.

 

Předmět projektu

Cílem projektu bylo poskytnout ženám s dětmi podporu při zahájení vlastního podnikání a tím zvýšit podíl žen v podnikatelském sektoru. Cílovou skupinou jsou ženy s malými dětmi (mladší školní věk), které projeví zájem zahájit samostatnou podnikatelskou činnost.

Projekt byl postaven na sérii odborných seminářů s podnikatelskou tématikou (podnikatelský záměr, marketing, finance, management, právo atd.) pod vedením odborných lektorů. Na tyto semináře navazovaly víkendové workshopy, které jsou jakousi přípravou pro klientky na Investorský den. Na této závěrečné akci účastnice projektu měli za úkol obhájit svůj podnikatelský záměr před odbornou porotou složenou ze zkušených podnikatelů (potenciálních investorů). Celá akce byla završením celého procesu přípravy na zahájení podnikání. Po dobu realizace projektu mohly klientky v našem vzdělávacím centru využít osobní konzultace a asistenci při definování podnikatelského záměru, business plánu, alokaci potřebných zdrojů a při úředních procesech spojených se zahájením podnikatelských aktivit. Pro tyto účely byla zřízena ve vzdělávacím centru STUDNICE tzv. “podnikatelská kancelář”. Již neodmyslitelnou součástí našich aktivit většiny realizovaných projektů je možnost zajištění hlídání dětí během všech projektových aktivit v dětském centru, které je v bezprostřední blízkosti vzdělávacího centra STUDNICE.

 

V rámci projektu byl vytvořen tzv. Investorský portál, na kterém jsou pravidelně zveřejňovány zajímavé články z oblasti žen v podnikání, rady pro začínající podnikatelky a zároveň zde účastnice projektu zveřejňují své podnikatelské záměry s eventuální žádostí o finanční podporu.

Za dobu trvání projektu bylo realizováno 36 seminářů, 7 workshopů a 4 Investorské dny. Do projektu vstoupilo celkem 44 žen, z nichž 33 jej úspěšně absolvovalo.