Občanské vzdělávání v o.s. STUDNICE

Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1. Zahájen byl v červenci 2012 a ukončen v říjnu 2013.

Rozpočet projektu: 2 032 266,80 Kč

 

Cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání dospělých v plzeňském regionu v oblasti obecných občanských kompetencí.

Z podporované cílové skupinu občanů s trvalým pobytem v ČR se projekt zaměřil na skupiny, se kterými máme nejvíce zkušeností – rodiče s dětmi, hendikepovaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením atd.

V rámci projektu bylo vytvořeno 9 nových vzdělávacích programů na téma:

  • Ekologie v domácnosti aneb jak jednoduše přispět k ochraně životního prostředí
  • Rodinné finanční plánování
  • Prevence zadlužení
  • Působení médií a informačních technologií
  • Bezpečné chování na internetu
  • Jak přesvědčit a získat druhé na svoji stranu
  • Jak uspět na úřadě
  • Práva spotřebitele
  • Jak se nestát obětí

Ke každému z programů byly vytvořeny výukové materiály.

 

V rámci projektu bylo realizováno 27 školení, kterých se zúčastnilo 270 osob z řad cílové skupiny. Celý projekt byl realizován v partnerství s Občanskou poradnou Plzeň.

Seminář „Prevence zadlužení“

Seminář „Práva spotřebitele“

Seminář „Ekologie v domácnosti“

Seminář „Prevence zadlužení“