Nová šance aneb pomozme si navzájem

Tento projekt, financovaný z Společného regionálního operačního programu, opatření 3.2., byl realizován od června 2007 do dubna 2008.

Rozpočet projektu: 1.496.281,– Kč 

 

Předmět a umístění projektu 

Projekt byl zaměřen na sociální integraci a předcházení či odstranění sociálního vyloučení zástupců cílové skupiny projektu – osob zdravotně hendikepovaných, matek na rodičovské dovolené, absolventů, dlouhodobě nezaměstnaných, migrantů atd.. Cílem projektu bylo napomoci klientům v nalezení vhodného zaměstnání poskytováním poradenských služeb nebo zvýšením kvalifikace díky absolvování vzdělávacích kurzů. Výuka těchto kurzů probíhala formou e-learningu s následujícím zaměřením:

  • počítačové dovednosti (základy, pokročilá práce na PC), 
  • účetnictví a obchodní administrativa, 
  • komunikační a prezentační dovednosti
  • jazykové kurzy (AJ a NJ)

Současně bylo klientům nabízeno poradenství v oblasti orientace na trhu práce v Karlovarském kraji a přidružené služby (knihovna, přístup k internetu, základní psychologické poradenství).

Na základě spolupráce s partnery projektu byly do realizačního týmu zařazeny také osoby se zdravotním hendikepem. Tímto krokem jsme chtěli podpořit tvorbu sociálních kontaktů mezi členy cílových skupin a snížení rizika sociálního vyloučení jejich aktivizací a podporou získání důvěry ve vlastní schopnosti.

Partneři projektu: 
  • Nadace Charty 77 
  • Mateřské centrum Karlovy Vary 
  • Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 

Výsledky projektu

Do projektu vstoupilo 77 klientů, kteří si zapsali celkem 214 vzdělávacích kurzů. Projekt úspěšně ukončilo a certifikát o absolvování vzdělávacího programu získalo 68 klientů.