Moderní škola

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské sdružení je partnerem projektu, žadatelem je Základní škola Chotěšov. Projekt byl zahájen v srpnu 2010 a ukončen bude v lednu 2012. 

Rozpočet projektu: 2 147 747,– Kč.

 

Předmět projektu

Cílem projektu je zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a komunikačních technologií pro žáky i učitele Základní školy Chotěšov. Pořízeny byly interaktivní tabule a digitalizovány studijní podklady k výuce. V rámci projektu budou pedagogy ZŠ Chotěšov vytvořeny různé formy elektronických výukových materiálů pro předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, Matematika, Dějepis, Informatika a Občanská výchova.

Občanské sdružení STUDNICE je rovněž v tomto projektu garantem tvorby interaktivních materiálů. Zaměstnanci STUDNICE dohlížejí na tematickou správnost vytvářených interaktivních vzdělávacích materiálů a poskytují tvůrcům podporu v metodice tvorby elektronických výukových podkladů