ICT Vzdělávání pedagogů v Plzeňském kraji

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3. Zahájen byl
v březnu 2012 a trval do června 2014.

Rozpočet projektu: 2.357.710,80 Kč

Předmět projektu

 • Vytvoření 20 nových akreditovaných vzdělávacích programů DVPP v oblastech
 • Kancelářské aplikace (MS Office)
 • Ovládání ICT a e-learning (Využití volně dostupných ICT aplikací při výuce, Počítačová bezpečnost, Počítačová grafika, Didaktika e-learningu…)
 • Elektronizace agendy ZŠ a SŠ (Vedení povinné školení dokumentace, Efektivní elektronická komunikace, Spisová služba..)
 • Realizace 80 školení nově vytvořených programů DVPP, kterých se zúčastní minimálně 480 pedagogů z celého Plzeňského kraje. Úspěšní absolventi získají certifikát o absolvování vzdělávacího programu s akreditací MŠMT.

V rámci projektu bylo vytvořeno 17 nových programů DVPP. Ke každému programu byly vytvořeny výukové materiály. Jednalo se o následující programy:

 • Základní ovládání Windows 7
 • MS WORD 2010, MS Excel 2010
 • Tvoříme prezentace v MS PowerPoint snadno a rychle
 • Počítačová bezpečnost v prostředí školy
 • Využití bezplatných a volně šiřitelných ICT aplikací ve výuce
 • Využití internetu ve výuce
 • Budujeme kvalitní školní web
 • Spravujeme školní web
 • Tvorba interaktivních Flash animací pro učitele
 • Základy počítačové grafiky pro učitele ZŠ a SŠ
 • Tvorba digitální fotografie a práce s nástroji pro jejich úpravu a zpracování
 • Vedení povinné školní dokumentace v elektronické podobě
 • Efektivní elektronická komunikace škol se svým okolím
 • Spisová služba a archivace dokumentů ve škole
 • Školní informační systém jako podpůrný nástroj pro efektivní řízení školy
 • Školení tvorby, archivace a využívání el. výukových materiálů v LMS systémech

 

Celkem bylo uspořádáno 79 školení a podpořeno 607 pedagogů. Největší zájem ze strany pedagogů byl o vzdělávací programy týkající se práce s kancelářskými
aplikacemi MS Office a školení na tvorbu a správu školního webu.