E-learning – nástroj moderního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Tento projekt, financovaný z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3, byl realizován v období leden 2007 – červen 2007.

Rozpočet projektu: 697.575,– Kč

 

Předmět a umístění projektu 

Cílem projektu bylo vytvořit a provést pilotní ozkoušení vzdělávacího programu určeného managerům, personalistům a pracovníkům odpovědným za rozvoj lidských zdrojů. Díky tomuto programu se účastníci projektu naučili základní zásady i praktické postupy pro tvorbu e-learningových kurzů pro vnitropodnikové vzdělávání. 

Umístění: Projekt byl realizován v sídle o.s. STUDNICE

 

Výsledky projektu

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 29 studijních podkladů (studijní texty, prezentace, cvičení). Výukový manuál má rozsah 90 stran s členěním do 13 tématických oblastí. V průběhu projektu bylo vypracováno 13 výukových prezentací s celkem 286 snímky. Témata výukových prezentací kopírují jednotlivé tématické bloky výukového manuálu a jsou obohaceny o ukázky z e-kurzů, LMS systémů, aplikací elektronického vzdělávání a autorských nástrojů pro tvorbu e-kurzů.   V rámci pilotního školení bylo proškoleno 6 pracovníků z komerčních firem (ŠKODA HOLDING a.s., ŠKODA MACHINE TOOL a.s., ŠKODA VÝZKUM s.r.o., CCA Group. a.s.). Účastníci pilotního školení skládali v závěru kurzu elektronický test s 30 náhodně generovanými otázkami z probíraných témat.

Udržitelnost projektu

Občanské sdružení STUDNICE vytvořený vzdělávací program nabízí komerčně. Dne 12.12.2007 byl modul věnovaný metodice a současným trendům e-learningu prezentován v rámci semináře „Využití IT ve výuce škol“ – projekt Květňák a moderní směry výuky. V roce 2008 pak proběhlo celodenní školení věnované metodice a didaktice při tvorbě e-kurzu a praktické půldenní školení věnované práci s autorským nástrojem na tvorbu e-kurzů.