Dětský klub STUDNICElogo

Projekt byl realizován v období 15. 08. 2018 – 30. 6. 2021 a financován je z Evropského sociálního fondu, programu Zaměstnanost. 

Rozpočet projektu: 4.168.920,– Kč. 

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007941

Místo realizace: Středisko volného času Radovánek na adrese Komenského 42, Plzeň.

 

Cílem projektu byl provoz Dětského klubu STUDNICE, který byl vytvořen a pilotně provozován od roku 2016. Klub určený dětem 1. stupně ZŠ měl kapacitu 25 osob. Cílem činnosti Dětského klubu STUDNICE bylo především zajistit kvalitní, bezpečné a zábavné trávení volného času dětí, aby se jejich rodiče mohli věnovat své práci či případně přípravě na zaměstnání nebo jeho hledání. Klub byl provozován v pracovních dnech s výjimkou školních prázdnin. 

Děti měly k dispozici tři třídy a herní prostor o celkové rozloze 164 m2, využít mohly též tělocvičnu (96 m2), vnitroblok (72 m2) a přilehlou zahradu. Prostory klubu byly plně vybaveny z předchozího projektu a to jak nábytkem, tak hudebními / výtvarnými potřebami, hrami, výpočetní technikou a dalšími prvky pro lepší trávení volného času. 

 

Dosažené výsledky:

Kapacita klubu (25 dětí) byla od počátku realizace zcela naplněna. Podpořeno bylo 29 rodin (6 rodin se dvěma potomky) a děti v zařízení strávily více jak 61 tisíc hodin.