Cesta k práci

Projekt „Cesta k práci“ je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 2.1. Tento projekt byl zahájen v březnu 2012 a ukončen v srpnu 2013.

Rozpočet projektu: 1 993 529,76 Kč

 

Cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny znevýhodněných osob na trhu práce – osob pečujících o dítě do 15 let věku.

Předmětem projektu je soubor vzájemně provázaných aktivit, které mají za cíl zvýšit šance klientů na kvalitní uplatnění na trhu práce.

V rámci projektu absolvovali klienti motivační kurzy, pracovní diagnostiku a rekvalifikační kurzy zaměřené dle jejich pracovního profilu. Během zařazení do projektu bylo účastníkům poskytováno odborné pracovní poradenství a osobní asistence při hledání práce. Realizátor pak jako zprostředkovatel práce poskytoval klientům poradenské a informační činnosti a vyhledává konkrétní volná pracovní místa pro účastníky projektu.

Díky spolupráci s Úřadem práce se nám podařilo zaplnit všechny bloky projektu. Účastnice projektu přivítaly zejména možnost zdarma absolvovat vybraný rekvalifikační kurz. Velký zájem ze strany klientek jsme zaznamenali především o RK v oboru administrativy, účetnictví a personalistiky. Jako hlavní přínos svojí účasti v projektu hodnotily klientky možnost rozšíření svojí kvalifikace a nalezení směru, kterým by se chtěly nadále ubírat. Dále v získání či rozšíření znalostí v oblasti využití kancelářský aplikací MS Office. Po dlouhodobém působení v domácnosti a péči o děti, měly pocit vyčlenění ze společnosti, které mělo za následek pokles sebevědomí, nejistotu a ztrátu motivace. Dalším přínosem tak bylo pro klientky nalezení ztraceného sebevědomí, které posílily právě svojí účastí na motivačních kurzech a nově získanými znalostmi. V rámci projektu bylo podpořeno 48 žen, přičemž do zaměstnání bylo umístěno 19 z nich.

Rekvalifikační kurz Asistentka vedoucího pracovníka