Anglicky interaktivně

Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské sdružení je partnerem projektu, žadatelem je Základní škola Martina Luthera. Projekt probíhal od srpna 2010 do ledna 2012. 

Rozpočet projektu: 1 999 424,– Kč.

 

Předmět projektu

Projekt měl za cíl vytvořit kompletní program pro moderní výuku anglického jazyka na Základní škole Martina Luthera v Plzni. Snahou je vyučovat cizí jazyk již od útlého věku dětí tak, aby se stal přirozenou součástí jejich života. Projekt klade důraz na zkvalitnění výuky, na její atraktivitu pro důraznější zapojení žáků do vzdělávacích procesů, což povede k lepší přípravě na jejich budoucí studium i uplatnění na trhu práce.

Prostředkem k dosažení hlavního cíle je moderní ICT technika a vzdělávací prostředí umožňující pedagogům uplatnit interaktivní výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Výukové materiály byly vytvořeny samotnými učiteli, aby bylo zajištěno jejich přesné zacílení i vytvoření rozsáhlých mezipředmětových vazeb.

Občanské sdružení STUDNICE bylo v tomto projektu garantem tvorby interaktivních materiálů. Zaměstnanci STUDNICE dohlíželi na tematickou správnost vytvářených interaktivních vzdělávacích materiálů a poskytli tvůrcům podporu v metodice tvorby elektronických výukových podkladů.