Aktivně na mateřské

Projekt „Aktivně na mateřské“ byl financován ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.2. Tento projekt byl zahájen v červenci 2007 a ukončen v dubnu 2008.

Rozpočet projektu: 1.192.400,– Kč

 

Předmět a umístění projektu

Cílem projektu bylo podpořit sociální integraci, předcházet sociálnímu vyloučení a podpořit vstup či návrat matek po mateřské a rodičovské dovolené na pracovní trh. V rámci projektu mohly klientky studiem nabízených vzdělávacích kurzů zvýšit svoji kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce po návratu z rodičovské dovolené. Projekt tedy pozitivně ovlivnil zaměstnatelnost této cílové skupiny. Klientky projektu mohly využít široké nabídky vzdělávacích kurzů:

  • vzdělávání v oblasti počítačových dovedností – Základy práce na PC (rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), tvorba webových stránek, digitální fotografie
  • podvojné účetnictví, psychologie a komunikace
  • jazykové kurzy (AJ, NJ)
  • poradenství v oblasti orientace na trhu práce v Plzeňském kraji
  • přidružené služby (knihovna, přístup k internetu, základní psychologické poradenství)

Během výuky bylo zajištěno hlídání dětí v dětském centru o.s. STUDNICE.

 

Výsledky projektu:

Do projektu vstoupilo 132 klientek, které si zapsaly celkem 464 vzdělávacích kurzů. Projekt úspěšně ukončilo a certifikát o absolvování vzdělávacího programu získalo 103 klientek