Dům vzdělání – vzdělávací kurzy pro cizince“

Projekt „Dům vzdělání – vzdělávací kurzy pro cizince“ byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu na podporu integrace cizinců v roce 2007. Současně byl tento projekt částečně spolufinancován z prostředků města Plzně. Projekt byl realizován od září do prosince 2007.

Rozpočet projektu: 96.500,– Kč

 

Předmět a umístění projektu 

Projekt byl určený dlouhodobě legálně usazeným cizincům a byl zaměřen na prohloubení a rozvoj jejich znalostí potřebných pro uplatnění na pracovním trhu. Účastníci projektu si mohli zvýšit svoji kvalifikaci a kompetence v následujících kurzech:

  • rekvalifikační kurz práce na PC akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy
  • kurz jak hledat a najít práci

Výuka byla zajištěna s využitím e-learningu distanční kombinovanou formou.

 

Výsledky projektu

Do projektu se zapojilo celkem 13 klientů, kteří pocházeli Bulharska, Egypta, Polska, zemí bývalého Sovětského svazu. Více jak polovina klientů dosáhla ve své zemi původu vzdělání vysokoškolského stupně (Bc., Ing.). Z pohledu zaměstnanosti bylo 8 cizinců zaměstnáno, 2 podnikali a 3 byli v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaní.  Z pohledu pobytového se projektu zúčastnili 2 azylanti, 4 osoby s dlouhodobým pobytem a 7 osob s trvalým pobytem.