Dětský klub a příměstské tábory v regionu Plzeňlogo

Projekt byl realizován v období 01. 08. 2016 – 31. 07. 2018 a byl financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

Rozpočet projektu: 2.840.675,– Kč. 

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000138

Místo realizace: Středisko volného času Radovánek na adrese Komenského 42, Plzeň.

 

Cílem projektu bylo pomoci rodičům žáků 1. stupně ZŠ v jejich lepším uplatnění na trhu práce díky zajištění kvalifikované péče o jejich děti v době mimo vyučování. Klíčovými aktivitami projektu byl zejména provoz dětského klubu a doplňkově též realizace příměstských táborů v době školních prázdnin.

Popis služby Dětský klub:

  • dětský klub  byl otevřen ve dnech školního vyučování v čase 7:00-9:00 a 12:00-17:30 hod,
  • do dětského klubu se dítě přihlašovalo vždy na jedno školní pololetí,
  • podmínkou přijetí bylo, že dítě musí být žákem 1. stupně základní školy a rodiče splňují podmínky vazby na trh (jsou zaměstnaní, studují, podnikají, jsou vedeni na úřadu práce nebo se rekvalifikují),
  • služby dětského klubu byly poskytovány zcela zdarma.

Popis služby Příměstské tábory:

  • příměstské tábory probíhaly ve dnech jarních a letních prázdnin, a to vždy týdenní formou (pondělí-pátek),
  • služby příměstského tábora byly poskytovány zdarma, rodiče hradili pouze stravu a pitný režim (zhruba 700 – 900,– Kč/týden).

Dětský klub a zázemí příměstských táborů bylo situováno do pronajatých prostor ve Středisku volného času Radovánek na adrese Komenského 42.

 

Dosažené výsledky:

V rámci projektu bylo podpořeno 70 rodin s dětmi. Během dvou let dětský klub navštívilo 78 dětí, které v něm strávily dohromady 53 342 hodin. V období jarních a letních prázdnin proběhlo 5 příměstských táborů, které v součtu navštívilo 49 dětí (některé opakovaně) a strávilo zde 3 750 hodin. Projekt splnil stanovené monitorovací ukazatele, v indikátoru počet podpořených osob byl plán dokonce o více jak 1/3 překročen.